آرشیو مطالب آموزشی


 • ۲۲ دی
 • 3899

اصول اساسي اجتماع درمان مدار

كار به عنوان درمان و اموزش: تغييرات شغلي به عنوان ابزاري براي درمان مدنظر قرار مي­گيرند. خودياري متقابل: مقيمان پيامهاي اصلي و انتظارات اجتماع را به همديگر اموزش مي دهند
 • ۲۲ دی
 • 3088

اثربخشي رويكرد TC

نرخ موفقيت بهبودي قابل توجهي حاصل مي­شود.مصرف مواد (بين 40 تا 60 درصد كاهش يافته است) جرم و جنايت (ميزان دستگيري بيش از 40 درصد كاهش يافته است)
 • ۲۲ دی
 • 3215

فلسفه TC

ديدگاه TC به اختلال مصرف مواد اختلال مصرف مواد، كليت فرد و همه عملكرد هاي او را تحت تاثير قرار مي­دهد يعني عملكرد، هاي شناختي، رفتاري، عاطفي (خلقي) ، معنوي، اخلاقي و نظام ارزشي مشكل فرد است نه مواد سم زدايي شرط ورود به درمان است نه هدف درمان هد...
 • ۲۲ دی
 • 4787

شناخت مفهوم TC

مقدمه: امروزه بحث مطرح درمانهاي اقامتي، اجتماع درمان مدار (Therapeutic Community-TC) است كه از تركيب مدلهاي مختلف درماني ديگر بوجود امده است.در اين نوشتار، اهداف و تحولات TC، فلسفه و رويكرد TC در درمان افراد معتاد، ساختار برنامه و روشهاي درمان و نتايج تحق...
 • ۲۲ دی
 • 3049

مولفه ها وپارامترهاي TC

چه كساني براي درمان مي ايند. نيمرخهاي اجتماعي 70 تا 75 درصد پذيرش شدگان مرد هستند اما درصد زنان در حال افزايش است بيشتر اين افراد از خانواده هاي اشفته و مختل شده مي­آيند بيشتر اين افراد سابقه كاري ضعيف دارند (كمتر از 33 درصد ك...
 • ۲۲ دی
 • 2506

مراحل برنامه (بلند مدت)

مرحله اول: آشنايي (60 روز اول) دوره اي است كه ريزش در ان زياد است.در اين مرحله به مقيم درمورد TC اموزشهايي داده مي­شود (قوانين اساسي و مقررات، رفتار مورد انتظار و ساختار برنامه) تا انجا كه ممكن است تلاش مي­شود تا مقيم جذب برنامه شود ارزيابي بيشتر مق...