مرکز اجتماع درمان مدار اروند آبادان (تی سی)

مطالب آموزشی

آموزش خانواده 31-5-98

۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم کتابخوانی 21-5-98

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

آموزش خانواده 17-5-98

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

انجام تست 97/12/18HIV

۵ خرداد ۱۳۹۸

جشن شب یلدا 97/9/30

۵ خرداد ۱۳۹۸

گالری تصاویر