به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اقطار معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در نشست منطقه‌ای مشترک امور توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی و دبیران شوراهای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اطلاعات اعتیاد موجود مربوط به تقریباً یک دهه قبل است، گفت: بزودی جلسات کارشناسی این موضوع آغاز می‌شود تا بتوانیم مقدمات اجرای طرح را برنامه‌ریزی کنیم.

معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: با وجود این جمعیت اندک در سطح معتادان متجاهر، متأسفانه اکثر اعتبارات حوزه اعتیاد به این بخش اختصاص یافته اعتبارات حوزه پیشگیری بسیار کم است.

وی از تدوین سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها در این بخش اطلاع داد و گفت: این سیاست‌ها و برنامه‌ها در یک ماه آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پایه اقدامات اجرایی باشد.

اقطار از مدیران کل و معاونین پیشگیری استان‌ها خواست پیشنهادات، عملکرد و چالش‌های پیش‌رو را به بهزیستی کشور منعکس کنند تا احیاناً بازبینی نهایی سیاست‌ها و برنامه‌ها با درنظر گرفتن این نقطه‌نظرات انجام شود.

معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد: همچنین استان‌ها اگر برنامه‌ای که توجیه عملیاتی و اعتباری داشته باشد و طبق الگوهای بومی و منطقه‌ای تدوین شده باشد به بهزیستی کشور ارسال کنند تا پس از تأیید در اداره کل پیشگیری از اعتیاد، اعتبار لازم برای اجرای آن تخصیص یابد.