به گزارش افکارنیوز، حسین رحیمی گفت: امسال قصد داریم با تداوم اجرای طرح رعد در سطح کلانتری‌های تهران با جرایم درمحلات برخورد کنیم و از این طریق بتوانیم جلوی افزایش برخی از جرایم مانند سرقت خرد رابگیریم.

وی افزود: تاکنون در هر مرحله از اجرای طرح رعد  بسیاری از جرایم از سوی کالانتری و سر کلانتری کشف شود.

رئیس پلیس تهران در پاسخ به این سوال که پایتخت همچنان معتادمتجاهر دارد خاصر نشان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای طرح‌های مستمر معتادان خیابانی را جمع آوری کرده و به مراکز بازپروری منتقل می‌کند تا این افراد پس از ترک اعتیاد بار دیگر به جامعه بازگردند.   در ایام نوروز ۱۲۵ درصد میزان کشفیات پلیس در حوزه مواد مخدر افزایش یافت.

وی تأکید کرد: پلیس با فروشندگان خرد موادمخدر برخورد می‌کند و اجازه نمی‌دهیم جوانان برای به سود رسیدن این افراد به داماعتیاد بیافتند.

وی با اشاره به طرح نوروزی درتهران عنوان کرد: در پایتخت تصادفات منجر به فوت در ایام نوروز ۲۵ درصد، تصادفات خسارتی ۱۲ درصد و تصادفات جاده‌ای ۱۴ درصد کاهش داشته است.