انتشار ابزارهای کمک به خود ارزیابی مرکز اجتماع درمان مدار

از انجا که یکی از انواع نظارت و پایش فرایند توسط خود سیستم می باشد وبسایت اجتماع درمان مدار اقدام به انتشار فهرست یاداور نظارت نموده است. بدیهی است این ابزار کمک به ارتقا کیفی و خود تنظیمی مرکز خواهد کرد و مبنای کلی عمل از سوی نهاد های نظارتی پروتکل دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی خواهند بود. برای دریافت فهرست یاداور و جدول عملکرد دوره ای روی لینک های زیر کلیک کنید.

لینک دانلود جدول عملکرد دوره ای اجتماع درمان مدار (TC)

لینک دنلود چک لیست ارزیابی اجتماع درمان مدار (جدید)