رابین ناندی رئیس دفتر یونیسف در ایران گفت: خوشحال هستیم که توجه ایران در مبارزه با اعتیاد بر روی کودکان و نوجوانان به خصوص در دختران است.

او با بیان این که رویکرد‌های شناختی و رفتاری می‌تواند به توانمندسازی و تقویت تاب آوری و مهارت‌های مقابله‌ای نوجوانان و جوانان آسیب پذیر کمک کند، افزود: اگر این خدمات به خوبی ارائه شود می‌تواند کیفیت و اثربخشی رویکرد‌های پیشگیری درمان و مراقبت از مواد مخدر را افزایش دهد.

رئیس دفتر یونیسف در ایران ادامه داد: صندوق کودکان ملل متحد در سال‌های گذشته حمایت و اقدامات مختلفی با هدف تدوین و اجرای برنامه‌های خانواده و مدرسه محور برای پیشگیری از اعتیاد ارائه کرده است.

ناندی با اشاره به افتتاح دومین مرکز سلامت و توانمندسازی دختران کشور در مشهد بیان کرد: برای گسترش این مراکز در ایران آمادگی داریم، حدود ۹ هزار معتاد متجاهر در خراسان رضوی حضور دارند و این دومین استان در کشور است که مرکز سلامت و توانمندسازی دختران نوجوان در آن راه اندازی می‌شود و جمعیت هدف این مرکز دختران در معرض آسیب مواد مخدر هستند.

 او تصریح کرد: این دختران نوجوان از طریق آموزش و پرورش، بهزیستی و تیم‌های سیار خود مرکز، به این مرکز هدایت می‌شوند و در صورت نیاز به حمایت به دستگاه‌های حمایتی هم معرفی می‌شوند.

رئیس دفتر یونیسف تاکید کرد: در این مرکز همچنین خدمات مشاوره پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش قدرت حل مساله و آموزش نه گفتن به دختران نوجوان آموزش داده می‌شود.