انوشیروان محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در رابطه با واگذاری مراکز ماده 16 مواد مخدر به بهزیستی، گفت: اعتقادمان بر این است که در بحث اعتیاد، سازمانی که بسته ارائه خدمات به صورت مستمر و پایدار ارائه کرده سازمان بهزیستی است.

استراتژی بهزیستی در پیشگیری اعتیاد؛ خانه به خانه است

وی ادامه داد: ما در حوزه فرهنگی و مداخله در درمان معتادان فعالیت می‌کنیم و همچنین در توانمندسازی آنها اقدامات مؤثری داشته‌ایم و استراتژی ما در حوزه پیشگیری ارتقای آگاهی مردم، استفاده از توان رسانه‌ها، پیشگیری خانه به خانه، حساس‌سازی جامعه و استقرار تیم‌های اجتماع‌محور است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در بحث مداخله نیز اولویت ما بر داوطلبانه بودن است چون اعتقاد ما این است و بررسی‌های علمی هم نشان داده که به اجبار نمی‌توان فرد معتاد را ترک داد.

مراکز ماده ۱۶ موادمخدر بدون متولی و رها شده بود

محسنی تصریح کرد: بر همین اساس دیدیم که ماده 16 متولی ندارد بنابراین پیشنهاد دادیم البته شروطی را تعیین کردیم که در صورت تحقق بخشیدن این پیش‌شرط‌ها حاضریم اداره مراکز ماده 16 را بر عهده بگیریم.

وی گفت: اولویت ما البته ماده 15 است و اصلاً به سراغ ماده 16 نخواهیم رفت مگر در مواردی که اجتناب‌ناپذیر است و در صورتی که مقدمات کار فراهم شود،گفته‌ایم واگذاری مراکز ترک اعتیاد را می‌پذیریم.

انتقال اعتبار ۹میلیاردی از ستاد به بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: قرار شد آیین‌نامه این واگذاری تدوین و در نهایت اجرایی شود. اعتبار این برنامه نیز قرار شده از ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان بهزیستی منتقل شود. رقم اعتباری این طرح حدود 9 میلیارد تومان در سال است.

محسنی گفت: با این وجود نظر ما این است که اگر اولویت کار را روی مراکز ماده 15 بگذاریم و بر پیشگیری و توانمندسازی افراد برنامه‌ریزی کنیم کمتر به سراغ موضوع ماده 16 خواهیم رفت.

وزارت بهداشت عملا دو سال کاری نکرد

وی اظهار کرد: متأسفانه موضوع ماده 16 رها شده است یا باید وزارت بهداشت آن را می‌پذیرفت و یا سازمان بهزیستی این در حالی است که وزارت بهداشت عملاً دو سال کاری در این زمینه نکرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بررسی‌های ما هم نشان داده اگر این شروط و اصلاحات انجام شود اثربخشی کار بالا می‌رود بنابراین اولویت اول تا سوم ما مراکز ماده 15 است و در صورتی که بخواهیم واگذاری مراکز ماده 16 محقق شود باید ابتدا تمهیدات لازم برایش اندیشیده شود.