به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه که به امضای قبادی دانا رسیده، آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹/۵/۱ کمیسیون عالی ماده ۲۶ شرایط بحران ناشی از شیوع کرونا و لزوم بسیج همگانی به منظور مقابله با آن و به منظور تسهیلگری فعالیت صاحبان امتیاز مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان، مقرر گردید آن دسته از دارندگان پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی، و پروانه تأسیس از سازمان که موعد تمدید مجوز آنها از ابتدای تیرماه سال ۹۹ تا ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ می باشد، از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تمدید مجوز خود اقدام نمایند و در این مدت از مراجعه به سازمان جهت انجام امور تمدید خودداری کنند.

شایان ذکر است در صورت عادی شدن شرایط، تصمیم مقتضی در زمان مناسب اعلام خواهد شد. شایان ذکر است واحدهای غیردولتی دارای پرونده مفتوح نظارتی (تذکر و اخطار در خصوص عملکرد مرکز و موسسه) مشمول این بخشنامه نمی باشند.

مقتضی است نسبت به ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابعه و حوزه های مرتبط با عملکرد مراکز و موسسات غیردولتی و نیز صاحبان امتیاز مراکز و موسسات، اقدام لازم مبذول گردد.»