به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ هیات جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور خارجه در "هفتمین کمیته راهبردی برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همجوار" و "نشست بین‌المنطقه‌ای جنوب شرق اروپا و آسیای مرکزی و غربی مبارزه با جریان مالی غیر قانونی" که بنا به ابتکار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) در تاریخ‌های 7 و 8 تیر ماه 1397 (29-28 ژوئن 2018) در زاگرب- کرواسی برگزار شد، شرکت کرد.

در این نشست‌ها که وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان، نمایندگان آژانس های مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه و فرامنطقه و مدیران ارشد دفتر UNODCحضور داشتند، رحیم ساکی مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد گفت: وضعيت كنوني تجارت غير قانوني مواد مخدر و درآمدهاي آن بيش از گذشته موجب گسترش و اشاعه خشونت، ناامني، فساد و جرايم سازمان يافته شده است. ابتکار برنامه منطقه‌ای گام مهمی براي پيگيري مهار مساله جهاني مواد مخدر و تبعات آن بر افغانستان، كشورهاي همجوار، منطقه و فرامنطقه‌اي می‌باشد.  

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از ظرفيت‌های بالايي همچون برخورداري از لابراتوارهاي تجزيه و تحليل مواد، مركز آموزشي مقابله با مواد مخدر دانشگاه علوم انتظامي،‌ مركز منطقه‌اي درمان و تربيت متخصصان امور درماني و بازتواني مصرف‌كنندگان بهره مي‌برد.

مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد بیان داشت: جلب حداكثري مشاركت سازمان هاي غير دولتي در برنامه‌هاي پيشگيري و كاهش آسيب در قالب "رويكرد اجتماعي" از ديگر مزيت‌هاي ايران براي تحقق اهداف برنامه منطقه‌اي می‌باشد.  

ساکی افزود: برنامه منطقه‌ای نباید به منزله واگذاری مسئولیت ها به کشورهای منطقه باشد، بلکه ضرورت دارد جامعه جهانی به تعهدات بین‌المللی خود بر اساس اصل مسئولیت مشترک در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر عمل کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از ذینفعان ابتکار سه جانبه فیمابین ایران، افغانستان و پاکستان می باشد که تاکنون دستاوردهای موفقی داشته است و ضرورت دارد که جامعه جهانی، تقویت ابتکار سه جانبه از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی را در دستور کار خود قرار دهد.