مجید رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعداد زیادی از افراد دارای اعتیاد قبل از مصرف،  بی بضاعت بودند و مشکل مالی داشتند یا بعد از مصرف دچار این مشکل شدند بنابراین با کمک مالی به آن ها از  از اینکه معتاد متجاهر کارتن خواب شود و به آخر خط برسد، پیشگیری می کنیم.

 وی با اشاره به کمبود مراکز درمان و ترک اعتیاد در کشور گفت: برای رفع این مشکل در حال تهیه طرح، مدل و الگویی برای اعتیاد هستیم که طی آن برخی مراکز ما باید گسترش پیدا کنند و برخی دیگر باید جابجا شوند. برخی مراکز نیز نیازمند تغییر فرآیندی هستند.

 به گزارش ایرنا به رغم هزینه های گران ترک اعتیاد به ویژه در مراکز اقامتی اما این خدمات تحت پوشش بیمه قرار ندارد و امسال نیز بودجه مشخصی به آن اختصاص نیافت.

بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد.  

همچنین تعداد معتادان متجاهر در کل کشور بیش از ۴۰ هزار معتاد برآورد می شود.