مجید رضازاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سم زدایی حتما باید تحت نظر افراد متخصص انجام شود چراکه در غیر این صورت خطر ایجاد اعتیادهای سخت و حتی مرگ در پی دارد.

وی به افراد دارای اعتیاد و خانواده های آنان توصیه کرد که برای اقدام به ترک مواد، استفاده از درمان نگهدارنده و سم زدایی حتما به مراکز مجوز دار سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: نظارت های لازم بر فعالیت مراکز مجوزدار ترک اعتیاد انجام می شود و کارشناسان حاضر در این مراکز آموزش های لازم را دیده اند و حتی در برخی از مراکز پزشکی بطور دائم مستقر است ؛ این مراکز همچنین روانشناس و مددکار دارند و کار ترک اعتیاد و سم زدایی و درمان های نگهدارنده را به صورت علمی انجام می دهند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: یکهزار و 150 مرکز ترک اعتیاد میان مدت تحت نظر این سازمان برای «سم زدایی بدون دارو» در کشور وجود دارد.

رضازاده افزود: اگر با شکایت از موارد سم زدایی مواجه شویم، با شدت با آن برخورد می کنیم؛ مردم باید در اعتیاد از خوددرمانی و مراجعه به عطاری ها یا گرفتن مشورت از همتایان خود در این زمینه خودداری کنند ؛ تبلیغات سم زدایی شبکه های ماهواره ای نیز دروغ بوده و بسیاری از آنها اعتیادهای سخت ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: سم زدایی برای افراد معتادی که دارای بیماری های دیگری نیز هستند، خطرناک است .

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: مراجعه به افراد غیرمتخصص برای ترک اعتیاد و سم زدایی ، سلامت و جان افراد را در معرض تهدید قراز می دهد یا اینکه ممکن است مواد مضری به نام دارو به این افراد خورانده شود.

رضازاده افزود: پروتکل و دستورالعمل مراکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد سال گذشته بازنگری شد و در هر ساعت از روز با مراجعه به درمانگاه های مراکز دارای مجوز، فرد معتاد بستری می شود یا اینکه اگر هم پزشک در آن ساعت حضور نداشته باشد به مراکز دیگر ارجاع داده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکهزار و 170 مرکز اقامتی سرپایی درمان نگهدارنده و سم زدایی نیز در کشور وجود دارد.

رضازاده یادآور شد: طی روند سم زدایی، مواد مصرف شده از سوی فرد معتاد به تدریج از بدن او خارج شده و برای ترک اعتیاد آماده می شود.