وحید قبادی دانا در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های مختلف در ساماندهی معتادان متجاهر افزود: برای پرداخت به موضوع ساماندهی معتادان متجاهر باید باید عوامل مختلف را درنظر داشته باشیم. به طورمثال کاهش تاب آوری معتادان را باید مدنظر داشت.

وی افزود: شرایط معتادان به گونه ای است که در اثر وقوع یک استرس در زندگی، به اعتیاد رو آورده اند، پس در این حوزه می توان کارهای پیشگیرانه ای انجام داد که این کارهای پیشگیرانه باید از ابتدای زندگی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: ارائه آموزش های مربوط به تمرین تاب آوری، مدیریت استرس، مهارت های زندگی ، روش های حل مساله و توانایی نه گفتن و دیگر شاخص های موثر در ارتقای مهارت زندگی در دوران کودکی می تواند از دچار شدن فرد در دام اعتیاد در آینده جلوگیری کند. 

قبادی دانا یادآور شد: البته به جز مسائل مربوط به مهارت های زندگی، عوامل دیگری مانند مسائل اقتصادی، اشتغال و مسائل فر هنگی در رو آوردن فرد به اعتیاد نقش دارد.

لزوم فراهم آوردن شرایط جامعه پذیری معتادان در کنار درمان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:‌ برای بازگشت فرد معتاد به جامعه علاوه بر درمان هایی مانند سم زدایی و بهره گیری از شیوه های روان درمانی، لازم است که آنان جامعه پذیر شوند و خانواده و جامعه آنها را بپذیرد.

قبادی دانا افزود: برای جایابی معتادان در بطن جامعه لازم است که آن‌ها مهارت بیاموزند و معتادان دارای مهارت نیز باید بتوانند اشتغال داشته باشند تا به جامعه بازگردند.

تفاوت مراکز ۱۵ با مراکز ۱۶ برای ترک اعتیاد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق قانون اگر فرد معتاد خودش را برای درمان معرفی کند دیگر مجرم نیست و کسی با او برخورد نمی کند که ساماندهی این معتادان ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می گنجد.

قبادی دانا افزود: مراکز ماده ۱۵ یا همان مراکز معتادان خود معرف یا تمایلی است که از سال های دور در بهزیستی فعال بوده و در حال فعالیت هستند؛ مراکز صیانت، مراکز پیشگیری، مراکز درمان سرپایی، مراکز اقامتی، مراکز کاهش آسیب DIC (مراکز گذری کاهش آسیب)، شلترها(سرپناه) و مراکز اقامتی شبانه از جمله مراکز بهزیستی برای کمک به ترک اعتیاد و کاهش آسیب آن به شمار می رود.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع ساماندهی معتادان متجاهر –که ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هستند- به میان آمد، معتادان مشمول این ماده، افرادی هستند که خودشان را به عنوان فرد معتادی که نیاز به درمان دارد معرفی نمی کنند و توسط مراجع ذی صلاح قانونی جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع می شوند.

قبادی دانا اضافه کرد: در این شرایط طبیعتا نیاز است که این افراد غربال شوند چون افرادی بین آن ها هستند که معتاد نبوده و ممکن است متکدی باشند یا اینکه بیماران مزمن روان، سارقان و دیگر اقشار کف جامعه ممکن است در تور جمع آوری مجموعه های انتظامی قرار بگیرند. بنابراین نیاز است مجموعه ای که ضابط قضایی دارد بتواند این کار انجام دهد.

بهزیستی مولفه های قانونی مواجهه با معتادان متجاهر را ندارد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: کار غربالگری معتادان متجاهر با حکم قاضی انجام می شود و ترخیص این افراد هم باید با اجازه و حکم قاضی باشد طبیعتا تامین و نگهداری این افراد هم باید با کمک و توسط دستگاه های انتظامی صورت بگیرد. 

قبادی دانا افزود: بهزیستی هیچکدام از این مولفه ها را برای مواجهه با شرایط کسی که طبق قانون مجرم است را ندارد؛ ساماندهی افرادی که مجرم نیستند با شرایط کسی که مجرم محسوب شود و خودش را برای درمان معرفی نکرده باشد، متفاوت می شود. در  شرایطی که فرد خودش تمایل به درمان نداشته باشد، موضوع درمان هم متفاوت می شود.

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم این مساله پیش بینی شده است که برخی از دستگاه ها می توانند، با اذنی که بگیرند بتوانند به این کار ورود پیدا کنند بنابراین با مذاکره ای که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم و با توجه به مشکلاتی که بروز کرد، تصمیم به واگذاری ساماندهی معتادان متجاهر شد.

قبادی دانا در تشریح مشکلات به وجود آمده در ساماندهی معتادان متجاهر تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته موضوع آتش سوزی را در کمپ معتادان زن متجاهر در قرچک ورامین داشتیم که عامل این آتش سوزی یک قاچاقچی و یک فرد مفاسد اخلاقی بودند که با به آتش کشیدن کمپ باعث شدند عده ای آسیب ببینند و عده ای از آنجا فرار کنند.

بهزیستی همچنان به ساماندهی معتادان متجاهر کمک می کند
رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: تصمیمی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر و با وفاق جمعی گرفته شد این بود که سازمان بهزیستی بیشتر به نقش اصلی و وظیفه ای که از قبل هم برای آن تعریف شده بود، بپردازد به آن معنا که بهزیستی مسئول کمیته پیشگیری و فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر است و می تواند در حوزه مراکز ماده ۱۵ فعالیت های خود را گسترش دهد.

قبادی دانا افزود: برای ساماندهی موضوع ماده ۱۶ یعنی معتادان متجاهر نیز دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی ، سپاه، ارتش، سازمان زندان ها و بسیج ورود پیدا کنند البته بهزیستی همچنان کمک می کند و همچنان متولی بخشی از کمپ های ماده ۱۶ بهزیستی است.

وی تصریح کرد: با این وجود قرار بر این شد که بهزیستی به تدریج تکیه اش بر ماده ۱۵ و موضوع معتادان تمایلی یا خودمعرف باشد.

قبادی دانابه موفقیت های سازمان بهزیستی در ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: چهره شهر نسبت به قبل در زمینه معتادان متجاهر، کاملا متفاوت شده است و فعالیت ها با رعایت اصول علمی و قانونی صورت گرفته و قرار بر  این بوده که دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط، نظارت لازم را بر مراحل کار داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: هنوز مجموعه های فعالی را در زمینه معتادان متجاهر داریم و کار زمین گذاشته نشده و قرار هست اگر این کار می خواهد صورت بگیرد به صورت تدریجی باشد و همکاری های ما قطع نشده است.
قبادی دانا با اشاره به بازدید چند روز پیش خود از یکی از مجموعه های معتادان کارتن خواب که در در حال ترک و بهبودی ، گفت:  حدود ۱۵۰ نفر از این افراد آنجا حضور داشتند و شرایط خوبی در آن مجموعه حاکم بود. 
وی تاکید کرد: اگر در زمینه معتادان متجاهر شرایط به سمتی برود که هر مجموعه ای براساس استعداد و توانایی های خود وظیفه خودش را به شایستگی انجام دهد شاید شرایط به سمت اصلاح و بهبود پیش خواهد رفت.