به گزارش روابط عمومی و امر بین الملل، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست گفت: وفاق و همدلی در بین دستگاه ها به ویژه در حوزه پیشگیری و امور فرهنگی که دروازه ورود به هرگونه آسیب به خصوص اعتیاد در کشور است برای ما دارای اهمیت است و تلاش می کنیم بودجه لازم را برای برنامه های موثر و اثر بخش فرهنگی و پیشگیرانه قرار دهیم.

وی با اشاره به هماهنگی به وجود آمده در میان سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری ها برای اقدامات آگاه سازانه و پیشگیرانه در حوزه اعتیاد و مواد مخدر گفت: با اراده ای که در سازمان بهزیستی و مسئولان شوراهای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان های کشور بر اساس وظایف قانونی انها وجود دارد امیدواریم در مسیر توسعه و پیشرفت و کمک به برنامه های پیشگیرانه حرکت خواهیم کرد.

محمد جمالو معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این جلسه با اشاره بر اینکه پیشگیری در اولویت کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد گفت: صورت مسئله پیشگیری در این جلسه مهم به عنوان یک اولویت استراتژیک است و به دنبال ایجاد فهم مشترک در میان متخصصان حوزه اعتیاد کشور هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه کار پیشگیری، بسیار عمیق است و از طرح های عملگرایانه و موثر در این حوزه حمایت می شود، گفت: باید از آگاه سازی گذر کنیم و برای ایجاد باورمندی در بین فرزندان این کشور تلاش کنیم.

فرهاد اقطار سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص برگزاری این گونه جلسات گفت:  در راستای بروز رسانی و افزایش ضریب نفوذ برنامه های پیشگیری در کل کشور مجموعه نشست های تخصصی منطقه ای با حضور معاونین پیشگیری بهزیستی و دبیران ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ها برگزار شده و در هر منطقه میزان اثربخشی برنامه ها به صورت استانی بررسی و برنامه های هر استان بر اساس آمایش سرزمینی و شرایط بومی استخراج شد تا به زودی برای هر استان یک برش خاص در حوزه پیشگیری داشته باشیم.