علی مویدی در گفت و‌گو با روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در راستای رویکرد مبارزه اجتماعی با مواد مخدر رسانه ها بهترین نقش را می توانند ایفا کنند، افزود: صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در راستای رویکرد مقابله با اعتیاد اتفاق می افتد و باید از تمامی ظرفیت های مردمی در تحقق این رویکرد بیشترین بهره را برد.

وی اظهار کرد: همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که برای نخستین بار در آذرماه برگزار می شود نشان از اهمیت توجه ویژه به بحث مقابله با اعتیاد است و علاوه بر اینکه رسانه ها باید به این موضوع خوب بپردازند ، سازمانهای مردم نهاد(سمن ها) نیز در این همایش ظرفیت های خود را در بحث مقابله ارایه می دهند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ، با اشاره به اینکه سمن ها از توده مردم تشکیل شده اند، ادامه داد: سمن ها بیشترین نقش را در مقابله با اعتیاد و دعوت مردم برای مشارکت با نهادهای مرتبط مبارزه با مواد مخدر دارند و بیش از پیش باید از وجود آنها استفاده کرد.

مویدی با اشاره به اینکه برای مبارزه با مواد مخدر ، در بحث جمع آوری ، کشف مواد مخدر ، عملیات و برخورد نیروی های نظامی و انتظامی همکاری می کنند، گفت : در حوزه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر آگاهی دادن به مردم مهمترین هدف است .

وی تصریح کرد: باید مضرات مواد مخدر ، تبعات ناشی از مصرف این مواد را به مردم گوشزد کنیم تا خانواده ها از فرزندان خود مراقبت بیشتری کنند.

مویدی افزود: هدایت فرزندان در جهت درست و صحیح از سوی خانواده می تواند آنها را از مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مصون دارد و باید به اطلاع رسانی برای مقابله با اعتیاد بیشتر پرداخت .