حمید صرامی در گفت‌وگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نشست تخصصي بررسی روند برنامه‌های پيشگيري اوليه از اعتياد در کشور با حضور 30 نفر از متخصصين دانشگاهي مسلط به موضوع پيشگيري اوليه از اعتياد و همچنین اعضاء كميته فرهنگي و پيشگيري ستاد، توسط دفتر تحقيقات و آموزش دبیرخانه ستاد در تهران برگزار شد. وی هدف از تشکیل این نشست را بازبيني تلاش‏ها و نقشه‌برداري راه‏هاي رفته، شناسايي راه‏هاي نرفته، نقد صادقانه و پرهيز از نفي خدمات، آینده‌شناسی و آینده‌نگری و بهره‏ گيري از تجارب كشورهاي موفق در عرصه پيشگيري و بومی‌سازی آن‌ها در زمینه‌های مختلف شامل تدوين نقشه راه، هدفمند نمودن برنامه ‏ها، افزايش قدرت اجرايي عنوان کرد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد همچنین استانداردسازی برنامه‏ ها، تدوين برنامه اقدام، توجه به فرهنگ بومي و جنسيت افراد در برنامه‏ ها، ارزشيابي برنامه‏ ها، بهره ‏گيري از فضاي مجازي، ضمانت اجراي برنامه‌ها، استمرار و تعطيل ناپذيري برنامه ‏ها، سرمايه ‏گذاري در عرصه پيشگيري، تبیین آسیب‌شناسی برنامه‏ هاي پيشگيري در كشور در سطح مدارس و دانشگاه‌ها به‌منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی را از دیگر اهداف این نشست خواند.

صرامی افزود: در این نشست شرکت‌کنندگان بهترين راه پيشگيري از مصرف مواد مخدر را لزوم تسريع در بازنگري ساختار و محتواي آموزشي محیط‌های آموزشی، فقر باور و ضعف اعتقاد به رويكرد پيشگيري در برخي از متولیان مربوطه، ضعف استمرار برنامه ‏ها و مقطعي بودن آن‌ها، ضعف در بهره ‏گيري از سازمان‏هاي مردم‌نهاد به‌عنوان شرکای مؤثر در نهادينه شدن برنامه‏ ها، ضعف ارتباط محیط‌های آموزشی با مددكاران اجتماعي، ضعف توجه به مواد دروازه‏اي (سيگار و قليان) و لزوم توجه به نشاط و اميد در مراکز آموزشی و لزوم برنامه ‏ريزي در اين عرصه، لزوم ارزشيابي ميزان اثربخشي مدل‏هاي مختلف پيشگيري در محیط‌های آموزشی به‌منظور جلوگيري از اتلاف منابع و ضرورت توجه به شرايط بومي و محلي در برنامه ‏هاي پيشگيري برشمردند.

وی همچنین تأکید بر بهره‌گیری از ظرفيت نوجوانان و جوانان در توليد هرگونه فعاليت پيشگيري، پرهيز از نگاه تک‌بعدی روان‌شناختی به اعتياد و ضرورت توجه به تأثیر تعیین‌کننده‌های اجتماعي اعتياد و اعلام هشدار به متصديان ذی‌ربط كشور، لزوم نگاه یکپارچه به آسیب‌های اجتماعی، ضرورت توجه بیشتر به مباني ديني و معنویت در محیط‌های آموزشی و لزوم بهره‌گیری از تمامي ظرفیت‌های موجود به‌منظور تقويت آن، قوي بودن مباني تئوريك و نظري در عرصه پيشگيري از اعتياد در كشور، نقش بی‌بدیل آموزش‌وپرورش در مداخلات اثربخش در مدارس به‌عنوان الگوي سيستمي تأثیرگذار و ضرورت اقدام جدی‌تر در این عرصه، ضرورت افزايش نرخ سطح پوشش همراه با ارتقاء اثربخشي را از دیگر راه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط شرکت کنندگان ذکر کرد.

صرامی بیان داشت: كيفيت اجراي برنامه ‏ها در محیط‌های آموزشی به‌عنوان سه شاخص مهم در برنامه ‏هاي پيشگيري از مصرف مواد، توجه به عوامل تأثیرگذار در مصرف مواد نظير ضعف دین‌داری، اجراي برخي از برنامه‏ هاي سند جامع پيشگيري و غفلت از سایر برنامه ‏هاي مندرج در سند موصوف، لزوم كنش جمعي و ايجاد نهضت اجتماعي مبارزه با اعتياد در سطح مراکز آموزشی و جامعه، ضرورت ارزشيابي مستمر دروني و بيروني به‌منظور سنجش ميزان اثربخشي برنامه‏ ها، ضرورت توجه به موضوع پيشگيري در كليه كتب درسي دانش آموزان، لزوم تقويت و توانمندسازي مربيان مدارس با کسب آموزش علم تخصصی و روش‌های پيشگيري از اعتياد به‌صورت مستمر، لزوم مداخله در عرصه پيشگيري از سنين پايين در مدارس، لزوم اجرايي شدن قانون منع مصرف دخانيات به‌عنوان عامل اثرگذار در برنامه‌های پيشگيري از اعتياد و تهيه برنامه‌های مناسب با رعايت بازاريابي اجتماعي به‌منظور پيشگيري مؤثر در مراكز آموزشي از دیگر موارد مطرح‌شده توسط شرکت‌کنندگان در خصوص بهترین راه پیشگیری از مصرف مواد مخدر بود.