به گزارش خبرنگار فارس، مجید رضازاده ضمن بیان این مطلب افزود: طی چند جلسه مذاکره با مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع واگذاری کمپ های ترک اعتیاد به سازمان بهزیستی را به بحث و بررسی گذاشتیم و در نهایت شروطی از سوی ما برای پذیرش این مسئولیت مطرح شد.

وی با یادآوری اینکه مسئولیت مراکز ماده 15 تاکنون برعهده بهزیستی است و مراکز ماده 16 نیز در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، گفت: یکی از شروط ما برای پذیرش مسئولیت جدید این است که زمینه لازم برای انجام کار علمی فراهم شود. به عبارت دیگر از آن جا که درمان اجباری ممکن است تنها در موارد اندک و در دوره زمانی کوتاه مفید باشد ما به دنبال درمان اعتیاد اجباری نبوده و نخواهیم بود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: پیش زمینه این اتفاق آن است که اول مراکز مربوط به درمان داوطلبانه مانند DIC و شلترها را به تعداد کافی و با قیمت مناسب در دسترس قرار دهیم. یقیناً تنها در این صورت مشکل معتادان متجاهر حل می شود.

رضازاده با تاکید بر اینکه تمامی این اقدامات در گرو پوشش بیمه درمان است، تصریح کرد: بارها اعلام کردیم که اگر دولت در خصوص بیمه درمان اعتیاد اقدام کند بسیاری به طور داوطلبانه به مراکز می روند و از تعداد معتادان متجاهر به شکل محسوسی کاسته می شود.

این مسئول سازمان بهزیستی کشور در ادامه به شیوه درمان دادگاه مدار پرداخت و گفت: آن عده که از حضور داوطلبانه در کمپ ها و درمان ارزان به هر دلیلی ممانعت کنند، در رده درمان دادگاه مدار قرار می گیرند. در این حالت سیستم قضایی فرد را مخیر می کند که در صورت تمایل به درمان به مدت 3 ماه در مرکز درمان مستقر شود و در غیر این صورت به زندان منتقل شود.

رضازاده اذعان کرد: نکته قابل توجه درخصوص درمان دادگاه مدار این است که باید دستورالعمل مشخصی تدوین شود و همه اعضا اعم از سازمان های درمانی، قضایی، بهزیستی و دانشگاه ها به آن پایبند باشند.

به گفته وی هیچ گونه تفاوتی در درمان مددجویان دادگاه مدار و داوطلبانه وجود ندارد و در تمامی موارد افراد پس از گذراندن مصاحبه انگیزشی پذیرش می شوند. البته روند مصاحبه های انگیزشی و مداخلات مددکاری و روانشناسی در خصوص مددجویان دادگاه مدار طولانی تر از سایرین است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه استفاده از تمامی روش های درمانی علمی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: یکی از روش ها متادون درمانی است و از وزارت بهداشت خواسته ایم تا هر اندازه نیاز داشته باشیم متادون در اختیار ما قرار دهند. البته غیر از این روش از سایر روش های علمی و پذیرفته شده هم استفاده می شود.

رضازاده افزود: آمارهای ما نشان می دهد، در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در مراکز ماده 15 تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و در صورتی که یارانه به این مراکز تعلق بگیرد به طور طبیعی میزان مراجعه افزایش پیدا می کند و امکان پیاده کردن اصول علمی درمان به خوبی فراهم می شود.

وی با یادآوری هزینه درمان مراکز درمانی تحت نظارت بهزیستی گفت: به طورکلی مراکز DIC یا مراکز کاهش آسیب گذری به طور رایگان خدمات ارائه می دهند و تنها در مواردی که مددجو نیاز به متادون داشته باشد هزینه بسیار کمی دریافت می کنند. در مراکز میان مدت نیز بنا بر وضعیت مکان و حمایت دولت بین 200 تا 500 هزار تومان برای یک دوره درمان دریافت می شود.

به عقیده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همزمان با واگذاری مراکز ترک اعتیاد به سازمان بهزیستی باید بودجه لازم برای درمان معتادان در نظر گرفته شود تا افراد بی بضاعت نیز به راحتی مراحل بهبودی را طی کنند.