آرشیو کتاب ها و مقالات


بررسي مانايي در درمان مقیمان مراکز اجتماع درمان مدار اعتیاد بر حسب "شرايط"، "انگیزش" و "آمادگي"
مقاله

بررسي مانايي در درمان مقیمان مراکز اجتماع درمان مدار اعتیاد بر حسب "شرايط"، "انگیزش" و "آمادگي"

حسن اسدی  دریافت     45
توانمندسازی افراد در حال بهبودی از اعتیاد
کتاب

توانمندسازی افراد در حال بهبودی از اعتیاد

محمد جواد غفاری سیاوشانی-آزاده بهرامجی- امیر غلامحسین زردوز- حسن اسدی-ضحی امیری-سید رامین رادفر-حمیدرضاا هایری نتسار-فررد برادی ساده-بیژن پیرنیا-فاهمه جعفری-محمد هایری ررکنده-ستاره محسنی فر-رورا نوری-لیلا ارشد-مدرنه قاسمی-حسین اسد بیگی  دریافت     57
ارزیابی نتیجه (outcome evaluation) در مدل اجتماع درمان مدار
مقاله

ارزیابی نتیجه (outcome evaluation) در مدل اجتماع درمان مدار

نسرین دخت سدیر - مجتبی شجاعی - کمال الدین مودب - رضا عباسی -  دریافت     57
راهنمای درمان سومصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییریافته  ماتریکس
کتاب

راهنمای درمان سومصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییریافته ماتریکس

دکتر آذرخش مکری  دریافت     215
راهنماي باليني اصول مشاوره در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک
کتاب

راهنماي باليني اصول مشاوره در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک

دکتر مهرداد افتخار،دکتر رضا مهدوی،دکتر مینا اسدی،دکتر شهربان  دریافت     196
کتاب موریانه پنهان، در چه شرایطی باید تست ایدز داد؟
کتاب

کتاب موریانه پنهان، در چه شرایطی باید تست ایدز داد؟

دکتر رامین رادفر، دکتر کتایون طایری  دریافت     58
کتاب فرهنگ توصیفی اجتماع درمان مدار
کتاب

کتاب فرهنگ توصیفی اجتماع درمان مدار

مترجم: دکتر علی اکبر ابراهیمی  سفارش 
راهنمای عملیاتی کار در برنامه اجتماع درمان مدار
کتاب

راهنمای عملیاتی کار در برنامه اجتماع درمان مدار

فرناندو پرفاس - مترجم: دکتر علی اکبر ابراهیمی، حسن اسدی  سفارش 
کتاب اجتماع درمان مدار
کتاب

کتاب اجتماع درمان مدار

مترجم: دکتر علی اکبر ابراهیمی  سفارش 
راهنمای ساماندهی حمایتهای اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد
کتاب

راهنمای ساماندهی حمایتهای اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

دکتر محسن روشن پژوه، دکتر رکسانا میرکاظمی  دریافت     135
کتاب تشویق ها و تنبیه ها
پاورپوینت

کتاب تشویق ها و تنبیه ها

دکتر مجتبی شجاعی  دریافت     177
استانداردهای اجتماع درمان مدار در سطح بین الملل
پاورپوینت

استانداردهای اجتماع درمان مدار در سطح بین الملل

محمدرضا عبدالله نژاد  دریافت     149
اثر بخشی رویکرد درمانی پذیرش و تعهد بر کاهش  احساس ولع مصرف  و افزایش امید به زندگی
مقاله

اثر بخشی رویکرد درمانی پذیرش و تعهد بر کاهش احساس ولع مصرف و افزایش امید به زندگی

مریم عسگری، داود اسدی  دریافت     99
اثر بخشی TC بر ارتقای مهارتهای زندگی و کاهش عود در مردان معتاد
مقاله

اثر بخشی TC بر ارتقای مهارتهای زندگی و کاهش عود در مردان معتاد

مسیب یارمحمدی واصل  دریافت     168
تشویق از دیدگاه و رویکرد TC
مقاله

تشویق از دیدگاه و رویکرد TC

دکتر علی اکبر ابراهیمی  دریافت     168
راهنمای جامع مداخلات مددکاری اجتماعی در مراکز درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد
کتاب

راهنمای جامع مداخلات مددکاری اجتماعی در مراکز درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد

دکتر معصومه معار فوند  دریافت     190
کتاب مشاوره و آزمایش اچ آی وی
کتاب

کتاب مشاوره و آزمایش اچ آی وی

بهرنگ شادلو، معصومه امین اسماعیلی، آفرین رحیمی موقر  دریافت     49