طلوع

مطالب آموزشی

۲۱ دی ۱۳۹۷    266   

برگزاري جلسه آموزشي دانشجويان روانشناسي درمركز تي سي طلوع لرستان

مركز اجتماع درمان مدار طلوع لرستان , روزچهارشنبه21 آذرماه 97 ميزبان تعدادي از دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه غيرانتفاعي آفرينش بود. اين دانشجويان در درس روانشناسي اعتياد , به عنوان يكي از روشهاي موثر درماني , با فرآيند T.C و شيوه درماني آن آشنا ميشوند. دراين جلسه اعضاي تيم درمان مركز T.C طلوع لرستان , روند درمان و شيوه هاي مورد استفاده...

گالری تصاویر