درخواست صفحه اختصاصی

مدیران محترم مراکز اجتماع درمان مدار کشور می توانند جهت ایجاد صفحه اختصاصی مرکز TC خود در این وبسایت و ارایه اخبار، اطلاعیه ها و تصاویر فعالیت های مرکز، از طریق تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند. برخی امکانات صفحه اختصاصی مرکز :

  • انتشار اخبار و اطلاعیه های مرکز
  • انتشار تصاویر مربوط به فعالیت های مرکز به صورت آلبوم
  • نمایش اطلاعات تماس مرکز (تلفن، فکس، آدرس و ...)


ثبت درخواست