مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه تقریبا نزدیک به 2هزار و ۷۰۰ سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدرفعالیت می‌کنند توضیح داد: از این تعداد ۸۰ درصد در حوزه پیشگیری کار می‌کنند و الباقی در حوزه درمان و صیانت اجتماعی هستند.

به گفته صمد محمدی این تعداد بیش از یک چهارم کل سمن‌های وزارت کشور است. محمدی همچنین درباره مجوز مراکز اقامتی و درمانی مبارزه با اعتیاد افزود: این مجوزها را سازمان بهزیستی می دهد. این تصور که اصلا مجوز داده نمی شود درست نیست. دادن مجوز به عواملی بستگی دارد. یک آمایش جمعیتی شده است و در خیلی جاها انقدر تعداد مراکز اقامتی زیاد شده که اصلا به مرکز نیازی ندارند ولی به افراد در شهرستان‌های دورافتاده که نسبت تعداد مراکز به جمعیت زیاد نیست، مجوز می‌دهند. به گفته او در شهر تهران دیگر مجوز نمی‌دهند چراکه انقدر مجوز گرفته‌اند که دیگر پُر شده است.

به گفته محمدی قدیمی‌ترین NGO در حوزه اعتیاد داشتیم به سال 1370 برمی‌گردد. قبل از آن NAها هم که به صورت بین‌المللی در همه دنیا هستند در ایران هم کمابیش فعالیت می‌کنند که نمی‌شود برای آن سال دقیقی مشخص کرد.