محسن منصوری صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه اجتماعی استان تهران با اشاره به برگزاری مستمر این جلسات با حضور رؤسای دستگاه‌ها اظهار داشت: بخشی از جلسه به پیگیری مسائل استانی به ویژه در مورد جمع آوری معتادین متجاهر اختصاص داشت که این اقدام به خوبی پیش می‌رود و توسعه ظرفیت‌های جمع آوری معتادین نیز هم مطرح شد تا بتوانیم به ظرفیت ۲۵ هزار نفر برسیم.

وی افزود: گزارش اولیه حاکی از این است که حدود ۲۵ هزار معتاد متجاهر داریم البته آمار نسبی و حدودی است که از این تعداد بیش از ۱۷ هزار نفر جمع آوری شده و ۲۵۰۰ نفر ظرفیت خالی ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل می‌شود.

استاندار تهران بیان داشت: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر ظرفیت برای نگهداری معتادین متجاهر ایجاد شده و اقدامات عملیاتی و اجرایی برای ایجاد ۵ تا ۶ هزار ظرفیت باقی مانده پیگیری می‌شود.

منصوری در ادامه با اشاره به محوریت جلسه امروز به بررسی آسیب‌های اجتماعی شهرستان بهارستان گفت: شهرستان بهارستان متراکم‌ترین شهرستان استان است، چرا که در ۶۴ کیلومترمربع بیش از ۷۰۰ هزار نفر متمرکز هستند؛ به لحاظ اجتماعی این شهرستان مردم شریف و زحمت کش دارد و معروف به شهرستان شور عاشوراییان است.

وی عنوان داشت: بیش از ۱۶۰۰ هیئت، ۱۴۰ حسینیه و ۱۰۰ مسجد در این شهرستان فعالیت دارند که حاکی از ظرفیت فوق العاده این شهرستان است؛ البته تراکم و تمرکز جمعیت، مشکلات اجتماعی هم برای شهرستان ایجاد کرده است.

استاندار تهران با اشاره به حضور همه دستگاه‌های مرتبط و همچنین معاون آقای مخبر و رئیس سازمان برنامه در جلسه برای بررسی جزئیات مسائل شهرستان بهارستان افزود: مقرر شد ظرف ۱۵ روز جدول نیازها و ضروریات شهرستان با تعیین محل منابع احصا شود و با تقسیم کار میان دستگاه‌ها، رفع نیازهای اجتماعی شهرستان در اولویت مجموعه استان قرار گیرد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.

منصوری گفت: در مورد مراکز فرهنگی؛ کتابخانه ها، فرهنگسراها، مدارس، شیوه رسیدگی به مباحث امنیتی، معتادین متجاهر، بهداشت و سلامت و غیره موضوعات مختلف مطرح شد تا مردم به زودی ثمرات این تصمیمات را احساس کنند.